Spring Cup Sentower Park

Event Info

  • 11 Dec, 2014
  • tot
  • 13 Dec, 2014
  • Equestrian
  • Andere
andere

Documenten

Spring cup sentower park

 SENTOWER CUP 2014/2015

Vanaf december 2014 vinden er drie edities plaats van de Sentower Cup. Ieder laatste weekend van de maand (met uitzondering van december) vindt er van donderdag tot en met zaterdag een nationale springcompetitie plaats.

 De Sentower Cup biedt ruiters de kans om op een internationaal platform hun paarden te trainen. Zonder enorm hoge kosten, rijden in een top entourage en goed prijzengeld.

Inschrijven: www.sentowerpark.com dan de knop inschrijven via ERS

Stallen: € 75,00 per stal (inclusief 2 pakken zaagsel/krullen)

 Opmerking: in elke proef maximaal 3 paarden per deelnemer.


STARTTIJD ZATERDAG 13/12/14 : 08U00 !!!

 Beste Ruiters & Amazones,

 Wegens het beperkt aantal aanmeldingen voor de drie daagse Sentower Cup hebben we besloten deze terug    te brengen naar 2 dagen namelijk vrijdag & zaterdag.

 Het programma is aangepast zie bijlage.

 Paarden mogen 2 maal op 1 dag deelnemen.

 

ZATERDAG 13 december

Proef 15: 4-jarige paarden (geboren in 2011) – Sentower Cup Jonge Paarden

Springrubriek: Springproef zonder tijd, art. 238.1.1.

Maximum starts: 40.

Inschrijfgeld: € 12,- per combinatie

  

Proef 16: 5-jarige paarden (geboren in 2010) - Sentower Cup Jonge Paarden

 Springrubriek: Springproef zonder tijd, art 238.1.1.

Maximum starts: 40

Inschrijfgeld: € 12,- per combinatie

 

Proef 17: 6 jarige paarden –  1m10 met barrage
                (geboren in 2009-papieren bij de aanmelding tonen)

Maximum starts: 40.

Inschrijfgeld: € 20,- per combinatie

Prijzen verdeling: 1e € 60,- 2e € 40,- 3e € 37,- 4e € 25,- 5e € 22 ,- volgprijzen € 20,-

 

Proef 18: 7-jarige paarden - 1m20/1m25 met barrage
                (geboren in 2008- papieren bij de aanmelding tonen)

Maximum starts: 40

Inschrijfgeld: € 25,- per combinatie

Prijzen verdeling: 1e € 80,- 2e € 55,- 3e € 50,- 4e € 35,- 5e € 30 ,- volgprijzen € 25,-

 

Proef 11: 1m20 met barrage

Maximum starts:60

Inschrijfgeld: € 20,- per combinatie

Prijzen verdeling: 1e € 108,- 2e € 78,- 3e € 72,- 4e € 60,- 5e € 42,- volgprijzen € 40,-

 

Proef 13: 1m30 met barrage

Maximum starts: 60.

Inschrijfgeld: € 30,- per combinatie

Prijzen verdeling: 1e € 144,- 2e € 120,- 3e € 96,- 4e € 80,- 5e € 68 ,- volgprijzen € 50,-

 

Proef 14: 1m40  Grote Prijs met barrage
Maximum starts: 40.

Inschrijfgeld: € 50,- per combinatie

Prijzen verdeling: 1e € 270,- 2e € 225,- 3e € 180,- 4e € 150,- 5e € 125 ,- volgprijzen € 100,-

 

 

* Aanvangstijden zijn richttijden. Deze worden aangepast wanneer de startlijsten bekend zijn.

 


Algemene voorwaarden wedstrijden Sentowerpark :

·         Sentowerpark (waaronder het bestuur, het organiserend comité en (ingehuurde) medewerkers) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (materiële en immateriële) directe en indirecte (gevolg)schade aan personen, paarden en materialen in verband met of voortvloeiend uit deelname van deelnemers. Dit geldt voor schade op of buiten de wedstrijd-, inrijd-, en parkeerterreinen en voor schade tijdens, voorafgaand aan én na afloop van de wedstrijden. Deelnemers en paardeneigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade die zijzelf, hun paarden, hun werknemers of (ingehuurde) medewerkers aan Sentowerpark en derden toebrengen. Deelnemers vrijwaren Sentowerpark voor aanspraken van zichzelf en derden met betrekking tot genoemde schaden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de Sentowerpark. Deelnemers en eigenaren dragen zorg voor adequate (schade)verzekeringen voor deelname aan hippische evenementen en het up-to-date houden van deze verzekeringen. Nietig verklaring of vernietiging van een onderdeel van deze bepaling door een rechter, laat de overige onderdelen van deze bepaling in stand en geeft Sentowerpark het recht om dit onderdeel te vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

·         Eenvoudig door inschrijving aan één van de bovenstaande rubrieken gaan de deelnemers en de eigenaren van de deelnemende paarden akkoord met bovenstaande regels.

·         Inschrijvingen voor de rubrieken gaan uitsluitend via ERS

·         Deelnemers dienen zich minimaal één uur voor aanvang van de eerste rubriek te melden op het wedstrijdsecretariaat.

·         De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen in te houden.

·         In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het bestuur,

·         Inschrijfgeld blijft altijd verschuldigd 

Galerij

ga terug