Spring Cup Sentower Park

Event Info

  • 23 Jan, 2015
  • tot
  • 24 Jan, 2015
  • Equestrian
  • Andere
andere

Documenten

Spring cup sentower park

Afgelast i.v.m sneeuw! 

Vanaf december 2014 vinden er drie edities plaats van de Sentower Cup. Ieder laatste weekend van de maand vindt er vrijdag en zaterdag een nationale springcompetitie plaats.

 De Sentower Cup biedt ruiters de kans om op een internationaal platform hun paarden te trainen. Zonder enorm hoge kosten, rijden in een top entourage en goed prijzengeld.

Inschrijven: www.sentowerpark.com dan de knop inschrijven via ERS

Stallen: € 60,00 per stal.

 Opmerking: in elke proef maximaal 3 paarden per deelnemer.

Inschrijvingen gaan open op maandag 5 Januari 2015 om 18u.


VRIJDAG 23 JANUARI 2015

Aanvang 08.30 uur


Proef 1: 6-jarige paarden (geboren in 2009)

Springrubriek: 2 fasen

maximum starts: 40

Inschrijfgeld: € 20,- per combinatie

Proef 2: 7-jarige paarden (geboren in 2008)

 Springrubriek: 2 fasen

Maximum starts: 40

Inschrijfgeld: € 25,- per combinatie

 

Proef 3:  1m20 2 fasen
                
Maximum starts: 80

Inschrijfgeld: € 25,- per combinatie

 

 Proef 4: 1m30 2 fasen

Maximum starts: 80

Inschrijfgeld: € 30,- per combinatie 
Proef 5: 1m40 2 fasen

Maximum starts:80

Inschrijfgeld: € 40,- per combinatie


Zaterdag 24 Januari 2015

 Aanvang 08.30 uur

Proef 8: 1m20 2 fasen special

Maximum starts: 80

Inschrijfgeld: € 25,- per combinatie
 

Proef 6: 6 jarige paarden (2009)

Maximum starts: 40

Inschrijfgeld: € 20,- per combinatie

 

 Proef 7: 7 jarige paarden (2008)

Maximum starts: 40.

Inschrijfgeld: € 25,- per combinatie

 
 
Proef 9: 1m30 2 fasen Special 

Maximum starts:80

Inschrijfgeld: € 30,- per combinatie


Proef 10: GROTE PRIJS met barrage

Maximum starts: 80

Inschrijfgeld:  € 50,- per combinatie
 

 
Algemene voorwaarden wedstrijden Sentowerpark :

·         Sentowerpark (waaronder het bestuur, het organiserend comité en (ingehuurde) medewerkers) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (materiële en immateriële) directe en indirecte (gevolg)schade aan personen, paarden en materialen in verband met of voortvloeiend uit deelname van deelnemers. Dit geldt voor schade op of buiten de wedstrijd-, inrijd-, en parkeerterreinen en voor schade tijdens, voorafgaand aan én na afloop van de wedstrijden. Deelnemers en paardeneigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade die zijzelf, hun paarden, hun werknemers of (ingehuurde) medewerkers aan Sentowerpark en derden toebrengen. Deelnemers vrijwaren Sentowerpark voor aanspraken van zichzelf en derden met betrekking tot genoemde schaden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de Sentowerpark. Deelnemers en eigenaren dragen zorg voor adequate (schade)verzekeringen voor deelname aan hippische evenementen en het up-to-date houden van deze verzekeringen. Nietig verklaring of vernietiging van een onderdeel van deze bepaling door een rechter, laat de overige onderdelen van deze bepaling in stand en geeft Sentowerpark het recht om dit onderdeel te vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

·         Eenvoudig door inschrijving aan één van de bovenstaande rubrieken gaan de deelnemers en de eigenaren van de deelnemende paarden akkoord met bovenstaande regels.

·         Inschrijvingen voor de rubrieken gaan uitsluitend via ERS

·         Deelnemers dienen zich minimaal één uur voor aanvang van de eerste rubriek te melden op het wedstrijdsecretariaat.

·         De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen in te houden.

·         In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het bestuur,

·         Inschrijfgeld blijft altijd verschuldigd 

 
 

Galerij

ga terug